Chị Thảo

Cùng với tâm huyết muốn giúp đỡ các chị em kém may mắn, em gái của chị Thuận– chị Thảo cũng chung tay giúp sức với chị Thuận từ ngày đầu thành lập xưởng. Chị đã chứng kiến sự trở mình của Hoa Ban+ cho tới tận bây giờ. Chị Thảo là thợ dệt và thợ may cứng ở xưởng, hiện chị phụ giúp chị Thuận dạy nghề cho những chị em mới vào nghề.

Chị ấy tham gia Hoa Ban Plus vào năm 2008.